שירה אבידוב עו״ד

שירה אבידוב

עו"ד שירה אבידוב נמנית על מחלקת בנקאות וניהול סיכונים במשרדנו.

עו"ד אבידוב שירה מלווה פרויקטים של גופים פיננסיים אשר עוסקים בניהול הסיכון המשפטי, בהטמעתו ובנקיטת אמצעים בעניינו, הכנת המדיניות וביצוע בפועל של תהליכי סקירה וניטור של סיכונים משפטיים.

טרם הצטרפותה למשרדנו, עבדה שירה במשרד בתחום חדלות פירעון ובמסגרת כך ייצגה בנק גדול בהליכי חדלות פירעון נגד חייבים הן בבתי משפט הן בהוצאה לפועל.

הוסמכה כעורכת דין בשנת 2019.