אורטל אדמסו טרום מתמחה

אורטל אדמסו

אורטל אדמסו הצטרפה למשרד כטרום מתמחה ב 2018.

אורטל לומדת לתואר ראשון במשפטים במכללה למנהל.

אורטל משתתפת בקליניקת "תמורה" מטעם בית הספר. מרכז תמורה, פועל להשגת שוויון לאוכלוסיות מוחלשות בישראל באמצעות כלים משפטיים.

אורטל סיימה את שירותה הצבאי כמ"פ בחיל האוויר.